Függelék


Metaanalízis

Metaanalízisen alapuló gyógyszerterápiás modellépítés

A metaanalízis több, hasonló célú és hasonló kérdésre választ kereső vizsgálat adataiból készült összevont, összegező elemzés, mely általában a szakirodalomban megjelent közleményeken alapul. Előnye többek között, hogy a hatás becslése vagy valamely hipotézis vizsgálata sokkal nagyobb mintán végezhető el, mint az egyes vizsgálatokban külön-külön. Klinikai és epidemiológiai vizsgálatokban egyaránt alkalmazzák.


A metaanalízis napjainkban már nem csak klinikai vizsgálatok eredményeinek összegzésére szolgál. Az egészségügyi politikába közvetlenül is beleszólhat, a különböző betegségek szűrésére és gyógyítására fordítandó összeg kiszámítása és az ajánlott gyógyítási protokollok kialakítása mentén.


Metaanalízis készítése során a bemenő adatoktól függetlenül két alapvető elemzési csomagot különböztet meg:

  • Általános metaanalízis
  • Általános és csoportosítás mentén indított metaanalízis (A csoportosítás a beválogatási kritériumok és kutatás során felvett szempontok által kialakított változókon alapul.)