Függelék


PMS vizsgálatok

PMS vizsgálat tervezése, feldolgozása, statisztikai kiértékelése, záró dokumentáció elkészítése

 

A PMS vizsgálat tervezése, indítása és a záró dokumentáció elkészítése közötti feladatok részletes ismertetése három fő szakmai csoportra bontva kerül részletezésre.

1. Vizsgálat előkészítése, form megírása, kutatás indítása

 • Protokoll teljes körű megismerése
 • Form megírása
 • Form jóváhagyása megrendelő által
 • Protokoll és form alapján a PMS-nek megfelelő adatstruktúra kialakítása
 • On-line folyamatos nyomonkövető rendszer aktiválása
 • Statisztikai módszerek áttekintése, rögzítése protokoll és form alapján; javaslattétel a vizsgálat eredményeinek további kiértékeléséhez

2. Folyamatos feldolgozást, nyomon követést érintő feladatok

 • Beérkeztetés
 • Adatrögzítés
 • Adatrögzítés ellenőrzése
 • Adattisztítás
 • Folyamatos konzultáció
 • Rendszerbe már beérkezett adatok folyamatos on-line és dinamikus nyomon követése
 • Leíróstatisztikák folyamatos on-line megjelenítése, dinamikus nyomon követése
 • Az online rendszehez való hozzáférés biztonságos regisztrációhoz kötötten használható minden érintett fél számára

3. Értékelés, záró dokumentáció

 • Leíró statisztikák bemutatása
 • Paraméteres statisztikai próbák alkalmazása
 • Nemparaméteres statisztikai próbák alkalmazása
 • Esélyhányadosok kiszámítása
 • Kaplan-Meier túlélési analízis elkészítése
 • Nem kívánatos események bemutatása
 • Protokollkövetés megfelelőségének ellenőrzése, az eltérések dokumentálása
 • Final Report eredményeinek legyártása táblázatos, illetve diagrammos formában
 • Értékelés, záró dokumentáció megírása