Függelék


SPSS

Hasznos syntax-ok SPSS felhasználóknak

 

*1 - Szöveg típusú változóból kategoriális változót készít.

autorecode var=var /into var_rec /print.

*2 - Folytonos változó esetében adott számú egyforma csoportot tudunk képezni.
*    a határok számának megadásával.

fre var /format=notable /ntiles=4.

*3 - Két mintás t-teszt.

t-test groups=q1(1 2) /missing=analysis /variables=q12 /criteria=cin(.95) .

*4 - Egy mintás, határértékes t-teszt.

t-test /testval=ertek /var=var /criteria=cin (.95).

*5 - Szórásfelbontás: ANOVA.

oneway dep_var by indep_var /stat desc /missing analysis.

*6 - Keresztáblák függetlenségvizsgálatánál sokszor csak a chi-négyzet statisztika.
*    eredményekre vagyunk kíváncsiak.

cro var1 by var2 /format=notables /stat=chi.

*7 - missing values definiálása.

mis val var1 (”-1,”).
mis val var1 ().

*8 - Gyakoriság szerint csökkenő sorrendbe rakja az adott változót.

fre varname /format=dfreq.

*9 - Több változó együttes eloszlása.

mult response groups=$name ‘Ide lehet cimet irni’ (var1 var2 var3 var4 var5 (0,900)) /frequencies=$name.
mult response groups=$q ( (0,900)) /frequencies=$q.

*10 - Gyakran az adatfájl bizonyos rekordjaival kívánunk számolni, ekkor szűrés hajtunk végre.
*     Itt példa képpen a var2 nevű változó elszlását nézzük meg az adott szűrési feltétel mellett.

compute filt=(var=1).
filter by filt.
fre var2.
filter off.
use all.

*11 - Feltétel melletti többszörös változó-manipulálási műveletek elvégzése.

do if (var1=2 or var2=1 or var3=10).
recode var5 (16 22 34=1) (33=37) (99=sysmis) (else=copy) into var5_re.
recode var6 (16 22 34=1) (33=37) (else=copy) into var6_re.
end if.
exe.

*12*********Első említés, további említés**********.
*Sokszor alkalmazzuk azt a kérdezési technikát, hogy egy adott kérdésre több választ is
*lehet adni. Általában korlátozni szoktuk az adható válaszok számát, akár nyitott, akár zárt
*kérdésről van szó. A megkérdezett elsőként adott válaszát kitüntetett válasznak kezeljük
*(Top of Mind), hiszen ez jutott elsőnek eszébe, és ezért el is különítjük a további
*válaszoktól, melyeket már nem rendezünk tovább sorrendbe.
*Az alábbi SPSS eljárás megadja a százalékos eloszlását az első említésnek, valamint a
*további említéseknek is.

set mxloop=2000.
define !elto (file=!tokens(1) /var=!cmdend).
!do !q !in (!var).
!let !depend=!concat(!var).
!let !varall=!concat(!var,” dummy weight”).
!doend.
get file=!file.
exe.
save outfile=”c:\temp_.sav” /keep=!depend.
exe.
get file=”c:\temp_.sav”.
exe.
recode !depend (sysmis=500).
exe.
save outfile=”c:\temp__.sav”.
exe.
matrix.
get orig /file=”c:\temp__.sav” /var=all.
compute sor=2*nrow(orig).
compute oszl=ncol(orig)+1.
compute x=make(sor,oszl,0).
loop i=1 to nrow(orig).
compute x(i,1)=orig(i,1).
compute x(i+nrow(orig),1)=500.
end loop.
loop i=1 to nrow(orig).
loop j=2 to ncol(orig).
compute x(i+nrow(orig),j)=orig(i,j).
compute x(i,j)=500.
end loop.
end loop.
loop i=1 to nrow(orig).
compute x(i,ncol(orig))=1.
compute x(i+nrow(orig),ncol(orig))=2.
end loop.
loop i=1 to nrow(orig).
compute x(i,oszl)=orig(i,ncol(orig)).
compute x(i+nrow(orig),oszl)=orig(i,ncol(orig)).
end loop.
save x /outfile=”c:\temp.sav” /variables=!varall.
end matrix.
get file=”c:\temp.sav”.
apply dictionary from !file.
val lab dummy 1″Első említés” 2″További említés”.
weight by weight.
exe.
save outfile=”c:\temp.sav”.
exe.
tables
/format blank missing(’.')
/mrgroup $str !depend
/table=$str by dummy
/stat cpct(dummy (pct2.1) ‘Column %’:dummy)
/sort=$str.
get file=!file.
!enddefine.

***Usage.
!elto file=’elérési út és fájlnév’ var=változók listája.

***Megjegyzés: a változók listájában az elsőként beírt változó lesz az első említés változó,
*a többi a további említésé; a változók között szóközöknek kell lennie.

***Example.
!elto file=’d:\data\proba_data.sav’ var=q4_1 q4_2 q4_3 q4_4 q4_5.