Miben segíthetünk?


Tanácsadás

Tanácsadás alatt olyan szakmai segítségnyújtást értünk, ami adott témához kapcsolt probléma hatékony, konstruktív és gyors megoldását eredményezi.

Konzultáció

A konzultáció a tanácsadás kiterjesztett formája, így ennek keretén belül olyan hosszú távú segítségnyújtás valósul meg, mely állandó kapcsolatra alapozott szakmai együttműködést jelent - akár együttesen több probléma megoldásában is.

Biostatisztika

A klinikai vizsgálatok megjelenése óta a biostatisztika kiemelt szerepet kapott az eredmények kiértékelésében, következtetések levonásában. Ma már biostatisztikus bevonása nélkül nem folytathatók le klinikai vizsgálatok.
Tovább

Elemzések

Az elemzések, valamint kimutatások a megrendelő által átadott adatállomány több szempontú vizsgálatát jelentik, melyet további publikus adatok felhasználásával, valamint korábbi vagy aktuálisan indított kutatás eredményeivel tudunk kiegészíteni, kiterjeszteni.

Időbeli folyamatok, idősorok elemzése

Életünket és az üzleti világot is behálózzák olyan folyamatok, melyek nagy mértékben függnek attól, hogy milyen időszakban következnek be. Az elemzés során nevezetes idősort, illetve matematikai idősorok kombinációját illesztünk az adatokhoz, melynek segítségével le tudjuk írni az időbeli folyamatot.
Tovább

 
Statisztikai modellek

Statisztikai eljárások pontosan tervezett kombinált alkalmazásával az egyébként bonyolult folyamatok is jól leírhatóak. A felállított modell segítségével az eredetitől különböző értékeket tudunk behelyettesíteni, így olyan folyamatokat tudunk vizsgálni, melyek a valóságban jelenleg még nem mérhetők, így releváns információkra tehetünk szert.
Tovább

Kutatások

Adatfelvétellel egybekötött kutatás lefolytatását értjük alatta, melynek eredménye személyes prezentáció, valamint záró tanulmány. Az adatfelvétel történhet személyes megkeresés során lekérdezett kérdőíveken keresztül, rövidebb kérdezést igénylő téma esetében telefonos interjú keretében, valamint nehezen elérhető személyekre alapozott kutatásnál mélyinterjús technikával.

 
email: info@statisztikus.hu   |   tel.: +44 7507131376      +44 7904867510