Marketing


Egy termék vagy szolgáltatás eladhatóságát nem csak az határozza meg, hogy valamilyen szempontból mennyire jó, illetve hasznos számunkra. Egy kicsit jobban végig gondolva a dolgot, azt mondhatjuk, elsősorban nem azon múlik a siker, hogy mennyire tökéletes az, amit nyújtani tudunk, hanem sokkal inkább azon, hogy meg tudjuk teremteni a termékünk vagy szolgáltatásunk piacát, pozitív értelemben ismertek legyünk a célközönség számára. (Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a minőség nem számít.)

Az információ átadására, az üzenetek eljuttatására számos marketingcsatornát használhatunk, sőt akár az egész spektrumot is kihasználhatjuk, ekkor biztosan sok pénzt fogunk elkölteni arra, hogy megismerjenek minket, de az már nem biztos, hogy tényleg a leghatékonyabban járunk el. Ki kell választani azokat a csatornákat, amelyeken keresztül "szólnunk kell" a célközönséghez, és azt is meg kell határozni, hogy az egyes csatornákon milyen üzeneteket kívánunk átadni.

Piaci helyzet bemérése

Egy termék vagy szolgáltatás a fogyasztók, illetve felhasználók által meghatározott helyének vizsgálata egy adott, lehetőleg szűk piaci szegmensben. Ennek segítségével pontosan meg tudjuk mondani, hogy több, figyelembe vett szempont alapján az összes piaci szereplő között hol helyezkedünk el.

Versenytársak helyzetének vizsgálata

A piaci helyzet bemérése után lehetőség nyílik arra, hogy az egyes piaci szereplők, illetve célirányoson már csak a számunkra jelentősséggel bírók körében végezzük el a piaci folyamatokat befolyásoló szempontok feltárását, kiértékelését.

Partnerek, megrendelők igényeinek felmérése

A jobb és hosszú távon is előremutató partneri, megrendelői kapcsolat érdekében elengedhetetlen, hogy megismerjük azokat az elvárásokat, igényeket, melyeket velünk szemben támasztanak ügyfeleink.

 
Marketingterv felállítása

A fentiekben áttekintett piaci helyzetek, továbbá ügyféloldali igények teljes feltárása és megismerése után már konkrét marketingtervet dolgozunk ki, melynek keretében egzakt marketing aktivitásokat határozunk meg, így segítünk megvalósítani a nagyobb piaci részesedés mielőbbi elérését.

Interjúk, fókuszcsoportok

Azokon a területeken, ahol kevés a megkérdezhető elemzési egységek (emberek, cégek) száma, továbbá a probléma adottsága is olyan, hogy sokkal inkább kvalitatív (minőségi) oldalról fogható meg, ott mélyinterjúkat, fókuszcsoportos megkérdezéseket a legcélravezetőbb alkalmazni.

Kérdőíves kutatások

Kvantitatív (mennyiségi) adatok feltárására, begyűjtésére a legjobb mód a kérdőíves adatgyűjtés.

 
email: info@statisztikus.hu   |   tel.: +44 7507131376      +44 7904867510