Modellezés


Statisztikai eljárások pontosan tervezett és kombinált alkalmazásával az egyébként bonyolult folyamatok is jól leírhatók. A vizsgálni és megérteni kívánt területen való elmélyedés után számos olyan elmélet, a valóság oksági viszonyait leíró összefüggés merül fel, melyek együttes fennállását feltételezzük, azaz strukturális modellt építünk gondolati síkon. A modell felállítása után annak érvényessége összetett vizsgálat, kutatás tárgyát képezi.

Az elfogadott és érvényes modell segítségével az eredetitől különböző értékeket tudunk behelyettesíteni, így olyan folyamatokat tudunk vizsgálni, melyek a valóságban jelenleg még nem mérhetők, de meghatározott valószínűséggel bekövetkezhetnek. Így olyan releváns és új információra teszünk szert, melynek segítségével a jövőre vonatkozó döntéseinket alapozzuk meg.

A modellezés során mindig meg kell vizsgálni, hogy a szimuláció eredményei mennyire tekinthetők a modellezett rendszer valóságos válaszának. A szokásos megoldás a modellezés gyakorlatában az, hogy a szimulációs eredményeket a leírni kívánt rendszerben, a modellezett tulajdonságra mért értékekkel hasonlítják össze. Akkor tekinthető a szimuláció ideálisan értelemben megfelelőnek és a modellezés kellőképpen pontosnak, amikor a mért értékek, valamint az ugyanarra a jellemzőre számított szimulációs eredmények egybeesnek.

Legvalószínűbb szkenáriók

A modell különböző bemeneti értékek mentén történő alkalmazásával sok kimenetelt tudunk megvizsgálni, melynek alapján meg tudjuk határozni a legnagyobb valószínűséggel bekövetkező eseményeket.

Kapcsolatvizsgálat korrelációval

Két ismérv, illetve változó közötti kapcsolat erejét és irányát mutatja meg. Gyakorlati alkalmazhatósága abban van egy adott tárgy elemzése során, hogy olyan szempontokat tudunk keresni az adathalmazban, ami hasonlóan viselkedik – vagy pont ellentétesen -, mint amit vizsgálunk. Például nagy valószínűséggel akinek magasabb a jövedelme, az több pénzt fog költeni ruházkodásra, mint akinek alacsony jövedelme van. Tehát itt pozitív korreláció van a két változó, ismérv között.

 
Kapcsolatvizsgálat lineáris és nemlineáris regresszióval

A korreláció csak a kapcsolat erejét és irányát mutatja meg, míg a regresszió függvényt definiál, így bármilyen érték behelyettesítésével meg tudjuk mondani, hogy mi lesz a célváltozó eredménye. A korrelációnál felvázolt példát felhozva, a regressziós függvény megmutatja nekünk, hogy adott jövedelemértékhez mekkora ruházatra fordított kiadással számolhatunk.

Mintázatkeresés

Az adatok strukturálása után, majd megfelelő statisztikai módszer (klaszteranalízis) alkalmazásával feltárhatók tipikus elrendezések, melyből definiálhatunk bizonyos ismérvek szerint kitüntetett csoportokat.

 
email: info@statisztikus.hu   |   tel.: +44 7507131376      +44 7904867510