Statisztika


A statisztikai eszközök alkalmazása egyre nagyobb teret hódít a verseny- és közszféra területén, valamint kutatóintézetekben. A megfelelő statisztikai technikák segítségével olyan új információk birtokában kerülhetnek megrendelőink, amelyekkel javíthatják folyamataik hatékonyságát, növelhetik bevételeiket, és erősíthetik ügyfélmegtartási stratégiájukat.

A különböző statisztikai eljárások lehetővé teszik többek között klinikai vizsgálatokból, marketing adatbázisokból, ügyfél preferencia-kutatásokból, értékpapírpiac elemzésekből származó adatok értékelését. A megállapításokat különböző grafikonokon, riportokon és tanulmányokon keresztül adjuk át megrendelőinknek személyes prezentáció keretében.

A sikerhez és a növekedéshez az intézményeknek minél pontosabb képpel kell, hogy rendelkezzenek a jövőről, és képesek kell legyenek arra, hogy minél precízebben meghatározzák a gazdasági és piaci tényezők hatását a szervezet működésére. A stratégiai tervezés során ezért elengedhetetlen olyan eszközök alkalmazása, amelyek lehetővé teszik az üzleti folyamatok és a rájuk ható tényezők modellezését és szimulációját, összetettségüktől függetlenül.

Az elméleti matematikai statisztika és valószínűségszámítás eredményeit különböző tudományterületeken keresztül hasznosítja, így mint alkalmazott tudomány épül be kiemelten fontos diszciplínák alá. Feladata többek között a lényegkiemelés, magyarázás, összefüggések kimutatása, modellezés.

Próbák

Egzakt módon megállapíthatjuk statisztikai próbák segítségével, hogy kettő vagy több csoport adott szempontból különbözik-e egymástól, vagy egyformának tekinthetjük őket. A statisztikai próbák segítségével döntéshozói pozícióban lévő emberek munkáját tudjuk segíteni.

Lényegkiemelés

A statisztika egyik alapvető feladatának tartja, hogy az adatok tengeréből úgy emelje ki azt, ami abból fontos, hogy relatíve kevés szám tükrében jól leírja az adatállományban rejlő információs tömeget, a lényeget.

Becslések

Egy adott paraméter esetében ki kell választani azt a becslési eljárást, melynek segítségével a legpontosabb eredményt tudjuk biztosítani. Ezután következik a mérés, ami valmilyen adatfelvételt jelent, mely után a meghatározott becslési eljárás segítségével kiszámítjuk a vizsgált paraméter értékét.

 
email: info@statisztikus.hu   |   tel.: +44 7507131376      +44 7904867510